Oferta

Endermologia

Endermologia / Endermology 1 - 45 minut

Warianty usługi

1 zabieg / 1 treatment
100 zł REZERWUJ
kostium do pierwszego zabiegu / costume for the first treatment
60 zł REZERWUJ
5 zabiegów / 5 treatments
480 zł REZERWUJ
10 zabiegów / 10 treatments
999 zł REZERWUJ
15 zabiegów / 15 treatments
1399 zł REZERWUJ
20 zabiegów / 20 treatments
1799 zł REZERWUJ

Opis

Endermologia LPG jest wypróbowanym sposobem na zredukowanie cellulitu i wymodelowanie sylwetki. Można ją stosować na całym ciele lub na jego poszczególnych partiach, np. udach, pośladkach, czy brzuchu. Mechaniczny masaż wykonywany jest przy pomocy wyposażonej w elektronicznie sterowane rolki głowicy, która wytwarza podciśnienie. Poruszanie nią po skórze powoduje, że powstaje fałdka, która jest zwijana i rozwijana przez poruszające się w różnych kierunkach i z różnymi prędkościami rolki. Zaletą masażu podciśnieniowego jest wzmocnienie tkanki łącznej i stymulowanie do szybszego usuwania ubocznych produktów przemiany materii i toksyn. W efekcie ciało jest wymasowane i wydrenowane. Endermologia jest skuteczna w walce z nowopowstałymi rozstępami, stymuluje bowiem fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.
Większość Klientów zauważa poprawę napięcia skóry już po pierwszym wykonaniu, a dalsze efekty potęgują się wraz z kolejnymi zabiegami w serii.

***

LPG Endermologie is a well-tried way to reduce cellulite and shape your figure. It can be used on the whole body or on its individual parts, e.g. thighs, buttocks or abdomen. The mechanical massage is performed using electronically controlled head rollers that create a negative pressure. Moving it over the skin causes a fold which is rolled up and developed by moving in different directions and at different speeds of the roller. The advantage of vacuum massage is to strengthen the connective tissue and stimulate faster removal of metabolic waste products and toxins. As a result, the body is massaged and drained. Endermology is effective in the fight against newly-formed stretch marks, it stimulates fibroblasts to produce collagen and elastin.
The majority of clients notice an improvement in skin tone after the first exercise, and further effects intensify with subsequent treatments in the series.